ČVUT vs. bigfox


Hardware a telekom. systémy

HTS • K128 • http://kix.fsv.cvut.cz/oborIS/

zpět na výpis

Seminární práce

LS 2005/2006

Zadání

Uživatel zadá 2 celá čísla (a, b – horní a dolní mez intervalu). Tento interval se projde a zobrazí se seznamy vybraných hodnot, kdy jeden seznam bude obsahovat hodnoty oddělené čárkou, každý na samostatném řádku.První seznam bude obsahovat čísla dělitelná třemi, druhý čísla z intervalu <p-2>,<p+2> (kde „p“ je průměr mezi hodnotami a, b) a třetí seznam čísla jejichž odmocnina je také celé číslo.

Obsah

  • zadání
  • vývojový diagram
  • zdrojový kód programu (Pascal)
  • hotový program (*.exe)

made by bigfox