ČVUT vs. bigfox


Betonové a zděné konstrukce 2

BEK2 • K133 • http://concrete.fsv.cvut.cz/

zpět na výpis

Dimenzování bet. prvků

dimenze_bet_prvku­.xls obsahuje:

  • návrh jednostraně vyztuženého betonového průřezu
  • návrh jednostraně vyztužené betonové desky
  • protlačení desky
  • posouzení průřezu na smyk – návrh smykové výztuže
  • návrh výztuže na tah
  • kotvení a stykování výztuže
  • výpočet zatížení ŽB monolitického schodiště

dimenze_sloupu­.xls obsahuje:

  • návrh železobetonové desky
  • návrh velikosti železobetonového trámu (T-průřez)
  • interakční diagram obd. mimostředně namáhaného průřezu

thx tatar7

made by ...

Pokud někdo z Vás zná autory těchto excelů, dejte vědět do Vzkazniku – velice rád autory doplním!